Privacy-beleid

Dit is de website van Senior Publications Nederland BV - Abonnementenservice

Ons postadres is Postbus 44, 3740 AA Baarn

Ons B.T.W.-nummer is

Senior Publications Nederland bv kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade tengevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Wij nemen uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. De verwerking van uw gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door Senior Publications Nederland B.V., de verantwoordelijke voor uw gegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten, zoals de abonnementenadministratie. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen.

Uw gegevens zijn ook beschikbaar voor Media Development Services. Verder kunnen uw gegevens, samen met hun informatie over u, worden geanalyseerd, om de informatie en/of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw adresgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven voor het geven van informatie en/of aanbiedingen.

U kunt bij het opgeven van uw gegevens bezwaar maken tegen beschikbaarstelling van uw gegevens aan derden. Ook kunt u uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen. Stuurt u hiertoe een kaartje aan Senior Publications Nederland BV, Klantenservice, Postbus 44, 3740 AA Baarn.

Hoe kunt u contact met ons opnemen in verband met dit privacy-beleid?
Indien u wilt reageren op het privacy-beleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  • per email: abonnementen@plusmagazine.nl
  • per telefoon: 0031 (0)35-692 52 10
  • per brief: Postbus 44, 3740 AA